Gegužės 22 ( trečiadienį ) Vilniaus parduotuvė nedirbs, atsiprašome už nepatogumus

Prekės pristatomos visoje Lietuvoje bei atskiru susitarimu už Lietuvos ribų

Už prekes esančias sandėlyje galima atsiskaityti pavedimu užsakymo metu arba pristatymo metu grynais ar banko kortele

Norint įsigyti specialiai užsakomas prekes reikalingas avansinis išankstinis apmokėjimas 

Pristatymo kainos visoje Lietuvoje išskyrus Kuršių Neriją:

Iki 5 kg kaina 7 eurai

5-20 kg kaina 15 eurų

20-150 kg kaina 18 eurų

virš 150 kg kaina 25 eurai

Prekių pristatymui į Kuršių Neriją taikoma 50 eurų priemoka kuri nėra įskaičiuojama pildant užsakymą ir turi būti apmokėta papildomai po užsakymo 

Prekių kainos elektroninėje ir fizinėse parduotuvėse gali skirtis

Pirkimo - Grąžinimo  taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo taisyklės skirtos informuoti asmenis ( toliau Pirkėjas ) įsigyjančius prekes ( toliau Prekės ) UAB Grindų Gama  ( toliau Pardavėjas ) valdomoje elektroninėje parduotuvėje www.grindugama.lt  ( toliau Parduotuvė ) apie prekių įsigijimo-grąžinimo sąlygas ir taisykles  ( toliau Taisyklės ).

1.2. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių įsigijimo ( toliau Sutartis ). Prieš sudarant Sutartį prašome perskaityti šias taisykles.

1.3Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias taisykles, todėl Pirkėjas kiekvieną kartą sudarydamas Sutartį turi perskaityti šias Taisykles kad būtų informuotas apie tuo metu galiojančią aktualią Taisyklių redakciją.

2. Informacija apie Pardavėją

2.1. Grindų Gama UAB,  įmonės kodas 133215342,  PVM kodas LT100001194215, S.Žukausko 16-31 Kaunas.

Aktuali informacija apie parduotuves ir jų darbo laiką pateikiama skyriuje Kontaktai

 

3. Prekės

3.1. Prekių atspalviai Parduotuvėje ir Pirkėjui jas įsigijus gali skirtis dėl individualių ekranų savybių. Prekės nuotraukoje gali būti papildomų aksesuarų ir komponentų kurie neįeina į Prekės komplektaciją. Tiksli Prekės komplektacija nurodyta Prekės aprašyme.

 3.2. Pardavėjas turi teisę Prekėms nustatyti minimalius arba maksimalius Prekių užsakymo kiekius sudarant Sutartį. 

4. Asmens duomenų tvarkymas

4.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo Politika kuri pateikiama Parduotuvėje. Prieš sudarant Sutartį siūloma Pirkėjui susipažinti su Privatumo Politika. 

5. Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas

5.1. Šioje internetinėje parduotuvėje Prekes įsigyti gali Pirkėjai atitinkantys šiuos kriterijus:

  1. Fiziniai asmenys  nuo 18 (aštuoniolikos) metų.

  2. Juridiniai asmenys.

Pirkėjas sudarydamas Sutartį patvirtina kad atitinka nurodytus kriterijus.

5.2. Sutartis laikoma sudaryta Pirkėjui suformavus Prekių krepšelį, nurodžius visus reikalingus Sutarties vykdymui prašomus duomenis ir pasirinkus Prekių pristatymo bei apmokėjimo būdą.

5.3. Tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarytos sutartys saugomos Pardavėjo duomenų bazėje bei išsiunčiamos elektroniniu paštu Pirkėjui.

5.4. Išimtinais atvejais negalint įvykdyti Sutarties dėl Prekių tiekimo nesklandumų Pardavėjas grąžina apmokėtą sumą Pirkėjui per 5 ( penkias ) darbo dienas.

 

6. Teisė keisti taisykles

6.1. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias taisykles, todėl Pirkėjas kiekvieną kartą sudarydamas Sutartį turi perskaityti šias Taisykles kad būtų informuotas apie tuo metu galiojančią aktualią Taisyklių redakciją. 

7. Prekių grąžinimas, Sutarties atsisakymas

7.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti Sutarties ir grąžinti gautas arba atsiimtas prekes per 14 ( keturiolika ) dienų nuo Prekės gavimo arba atsiėmimo. Prekės grąžinimo ir pristatymo išlaidas turi padengti Pirkėjas. 

Išlaidos už Prekių pristatymą nėra grąžinamos Pirkėjui.

Pardavėjas neorganizuoja Prekių grąžinimo ir transportavimo proceso.

Už prekių pažeidimus transportavimo Pardavėjui metu atsako Pirkėjas.

Sutarties atsisakymo ir prekių grąžinimo teisė taikoma tik fiziniams asmenims.

7.2. Sutarties atsisakymo ir Prekių grąžinimo teisė netaikoma Sutartims numatytoms:

Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 6.22810 straipsnio 2 paragrafo 3 dalyje: sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus gaminamų prekių, t. y. prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, neatsižvelgiant į tai, ar prekės pradėtos gaminti, ar ne, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms; 

Visos Prekės Pardavėjo valdomoje Parduotuvėje kurioms taikomos Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 6.22810 straipsnio 2 paragrafo 3 dalies nuostatos yra pažymėtos įrašu Prekės aprašyme Specialiai užsakoma prekė.

7.3. Pirkėjas, norėdamas grąžinti Prekes ir atsisakyti Sutarties, kreipiasi į Pardavėją elektroniniu paštu nurodytu Parduotuvėje.

7.4Prekės grąžinamos į Pardavėjo valdomas fizines parduotuves jų darbo laiku. Fizinių parduotuvių adresai ir darbo laikas nurodytas Parduotuvės skyriuje Kontaktai.

7.5. Pinigai už grąžintas Prekes grąžinami bankiniu pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą per 10 darbo dienų. Išimtinais atvejais pinigai grąžinami grynais Pardavėjo valdomose fizinėse parduotuvėse..

7.6Už Prekes kurios buvo pažeistos Pirkėjo organizuoto transportavimo Pardavėjui metu pinigai nėra grąžinami.

7.7 Jei Prekės yra grąžinamos Pardavėjui dėl kokybės trūkumų tuomet Prekių pristatymo ir grąžinimo išlaidas apmoka Pardavėjas,

7.8Pirkėjo teisėms kylančioms iš nekokybiškos Prekės pardavimo ir numatytoms LR teisės aktuose Pirkimo-Grąžinimo Taisyklės jokios įtakos neturi.

 

8. Prekių pristatymas

Prekių pristatymas į namus

8.1. Prekių pristatymo kainos priklauso nuo svorio ir išimtinais atvejais ( pvz. Kuršių Nerija ) nuo vietovės. Pristatymo kainos nurodytos Parduotuvės skyriuje Prekių pristatymas, taip pat pristatymo kaina matoma formuojant Prekių krepšelį Parduotuvėje.

8.2. Pristačius Prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma kad Prekės Pirkėjui yra perduotos neatsižvelgiant ar Prekes priėmė pats Pirkėjas ar bet kuris kitas asmuo esantis Pirkėjo nurodytu Prekių pristatymo adresu. 

8.3. Pirkėjas privalo per 12 valandų nuo Prekių pristatymo momento patikrinti ar užsakytų Prekių kiekis ir tipas atitinka Sutarties sąlygas. Pirkėjui per 12 valandų nepareiškus Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių kiekio ir tipo, laikoma kad Prekių kiekis ir tipas atitinka sudarytos Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sąlygas.

8.4. Pirkėjas pastebėjęs pristatymo metu akivaizdžius Prekių pakuočių pažeidimus privalo pažymėti apie juos važtaraštyje kurį pateikia Prekes pristatantis kurjeris. Priėmus Prekes ir nepažymėjus važtaraštyje apie jų pakuočių pažeidimus, laikoma kad Prekės buvo pristatytos Pirkėjui be jokių pakuočių pažeidimų. Esant dideliems pakuočių pažeidimams Pirkėjas turi galimybę atsisakyti priimti Prekes iš kurjerio.

8.5. Prekių pristatymas neapima Prekių užnešimo paslaugos, Prekės pristatomos ir iškraunamos artimiausioje privažiuoti galimoje vietoje prie nurodyto Pirkėjo Prekių pristatymo adreso.

 

Prekių atsiėmimas fizinėje parduotuvėje

8.6. Pardavėjui paruošus Prekes atsiėmimui Pirkėjas informuojamas skambučiu, SMS žinute arba elektroniniu laišku apie galimybę atsiimti Prekes.

8.7Pirkėjui neatsiėmus Prekių per 20 darbo dienų nuo pranešimo Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, tokiu atveju pinigai grąžinami Pirkėjui per 5 darbo dienas.

8.8Prekes atsiimti gali ir žodžiu įgaliotas Pirkėjo atstovas. Pirkėjo atstovu laikomi asmenys kurie turi pakankamai informacijos apie Pirkėjo užsakymą ( užsakymo numeris, data, Pirkėjo vardas ir pavardė, prekių tipas ir t.t. ).

8.9Pirkėjas arba jo atstovas atsiimdamas Prekes Pardavėjo fizinėse parduotuvėse turi patikrinti ar užsakytų Prekių kiekis ir tipas atitinka Sutarties sąlygas. Pirkėjui nepareiškus Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių kiekio ir tipo Prekių atsiėmimo metu, laikoma kad Prekių kiekis ir tipas atitinka sudarytos Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sąlygas.

 

9. Baigiamosios nuostatos

9.1Teismui pripažinus kurią nors iš šių Taisyklių nuostatų neteisėta arba negaliojančia, kitos Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa esama apimtimi.

9.2. Ginčų neišsprendus Pardavėjo ir Pirkėjo šalių sutarimu , ginčas sprendžiamas LR teisės aktų numatyta tvarka.

9.3  Skundai dėl Parduotuvėje įsigytų Prekių gali būti teikiami elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/

9.4.. Vartojimo ginčai neteismine tvarka sprendžiami : Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt