Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja www.grindugama.lt elektroninės parduotuvės, valdomos UAB ''Grindų Gama'' (toliau – Parduotuvės), ir parduotuvės kliento (toliau – Klientas) pagrindinę asmens duomenų rinkimo, naudojimo, tvarkymo ir saugojimo tvarką ir principus.

1.2. Kliento asmens duomenų rinkimą, naudojimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti galiojantys teisės aktai.

1.3. Klientas, nurodydamas savo asmens duomenis parduotuvėje, sutinka, kad Parduotuvė  juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei kituose galiojančiuose teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.4. Asmenims iki 18 metų prekės Parduotuvėje nėra parduodamos, išskyrus atvejus, kuomet gaunamas tėvų arba globėjų sutikimas.

2. Kliento asmens duomenų rinkimas, naudojimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Kliento asmens duomenys renkami tik siekiant tiksliai įvykdyti Kliento užsakymus, laiku ir tiksliai pristatyti Kliento užsakytas prekes.

2.2 Parduotuvėje surinkti Kliento asmens duomenys teikiami trečioms šalims tik prekių pristatymo tikslais.

2.3 Parduotuvėje prekes įsigijusiems Klientams visada išrašomos pvm sąskaitos faktūros, kurios saugojamos ir deklaruojamos įstatymų numatyta tvarka.

2.4 Kliento asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

2.5 Parduotuvės darbuotojai arba asmenys, samdomi vienkartiniams Parduotuvės aptarnavimo darbams ir dirbantys su kliento asmens duomenimis, yra supažindinti su kliento asmens duomenų apsaugos būdais ir šia Privatumo politika.

3. Slapukai (angliškai ''cookies'')

3.1. Norėdami pasiūlyti pilnavertes paslaugas, Kliento kompiuteryje, telefone arba kitame naudojamame įrenginyje įrašome slapukus. Įrašyta informacija naudojama siekiant atpažinti Klientą kaip jau buvusį parduotuvės lankytoją.

3.2. Slapukai renkami siekiant žinoti Parduotuvės lankomumo statistiką.

3.3. Slapukus Klientas gali valdyti ir (arba) ištrinti savo nuožiūra. Naršyklės nustatymuose galima nustatyti slapukų priėmimą, atmetimą, pašalinimą ir kitas slapukų funkcijas.

4. Privatumo politikos taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos
4.1 Parduotuvė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politikos taisykles apie tai pranešdami www.grindugama.lt tinklapyje. Tolimesnis Kliento naudojimasis Parduotuvės paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.